Meer oor die Studiebeurse

Ons Storie

Die Trust gee beurse aan inwoners van Waenhuiskrans wat na skool verder wil studeer of ‘n vakmanskap wil aanleer.

Die Trust het nie toegang tot ’n groot beleggingsfonds vir die toeken van beurse nie. Die beursgeld is meestal met behulp van skenkings deur ’n klein groepie huiseienaars in Waenhuiskrans byeen gebring. Die afgelope twee jaar steun ook Arniston Wines en die Belgiese winkelgroep Delhaize die Trust se studieprojek.

Om meer te lees oor die Arniston Gemeenskapsontwikkeling Trust, gaan na ons Facebook bladsy.

Beursaansoeke vir 2019 is nou GESLUIT.  Maar as jy wil navraag doen en meer inligting verlang kan jy vir ons n e-pos stuur by arnistonbursaries@gmail.com.

In 2005 het die trust hulp aan drie studente verleen.  In die jare voor 2005 het min studente vanuit Waenhuiskrans verder studeer.  Van die eerste drie studente in 2005 het die getalle algaande gestyg tot 43 studente in 2019.  Sowat R5.9 miljoen is in die periode as beurse uitbetaal.

Onder die kwalifikasies wat verwerf is, is medies (een);  verpleging (drie);  ingenieurswese (twee);  regte (drie);  onderwys (drie);  rekeningkunde en sakebestuur (vier);  tegnologie (vier);  sosiale werk (een);  stadsbeplanning (een);  sportbestuur (sewe);  asook tegniese kursusse in konstruksie en verwante vaardighede soos sweiswerk en elektrisiteit.  Elf studente het kwalifikasies in toerisme-verwante bedrywe verwerf.

Uitkomste

Hoe meet ons die uitkomste van die beursprogram?

  • Voor 2005 het minder leerlinge uit Waenhuiskrans na skool studeer as in vergelykbare gemeenskappe in die provinsie.  Nou het Waenhuiskrans meer studente as vergelykbare gemeenskappe.
  • Die algemene prestasie van die studente is beduidend beter as die van vergelykbare beursprogramme.  Dit is te danke aan hegte ondersteuning vanuit die gemeenskap en ook weens aanvullende steun van die Trust.
  • Dit is te gou om die impak op die gemeenskap te meet.  Die meeste van die studente is nog vroeg in hul loopbane.  Sommige van hulle werk in Waenhuiskrans of Bredasdorp, maar die meeste werk elders.  Van die studente wat werk, het nie sterk werksekerheid nie.  Die waarde van die beursprogram is sigbaar in die lewens van die studente, maar hul impak op die groter gemeenskap sal eers later meetbaar wees.
  • Twee instellings, die Britse Instituut vir Gesondheidsmeting en die Wêreldbank het indekse wat gesondheid en prestasie in die lewe van mense aan opvoedkundige aanwysers koppel.  Albei indekse voorsien dat opvoedkundige hulp soos beurse aan studente belangrik is, al word die impak eers oor dekades gemeet.  Sulke programme is ‘n motivering vir gemeenskappe om in menslike kapitaal te belê.

Studente van 2020

Oudstudente

Aansoek Riglyne

  • Die Trust gee beurse vir studente uit die vissersgemeenskap van Waenhuiskrans.
  • Enige voornemende student wat in Waenhuiskrans woon kan aansoek doen.

Aansoeke vir 2021 is nou oop.

Kliek hier om aansoek te doen.

Indien verdere inligting benodig word rakende beurse kan ‘n epos gestuur word na arnistonbursaries@gmail.com.

Ondersteun die Trust

Indien u graag vir ons wil help met ‘n donasie kan u ‘n direkte kontantbetaling maak na ons bankrekening.

  • Rekeninghouer: Die Waenhuiskrans / Arniston Gemeenskapsontwikkelingstrust
  • Bank: Absa (tjekrekening)
  • Rekeningnommer: 4061710464

Stel Lizelle Vos in kennis van enige donasies by lizellevos@gmail.com

Vir meer inligting kan enige van die Trustees gekontak word.

Kontak die Trust

 

Andre Marthinus
Tel: (028) 445 9156
Cell: (082) 932 5968
Email: evandre@telkomsa.net

Colin Bird
Tel: (021) 425 3218
Cell: (083) 675 0369
Email: cbird@plantrust.co.za