Go to Top

Riglyne vir aansoeke

  • Die Trust gee beurse vir studente uit die vissersgemeenskap van Waenhuiskrans.
  • Enige voornemende student wat in Waenhuiskrans woon kan aansoek doen.
  • Voornemende studente kan vir enige akademiese studie of praktiese opleiding aansoek doen.
  • Studente kry ’n aanvangsbeurs in die eerste jaar. Die aanvangsbeurs kan in daaropvolgende jare vergroot word.
  • Die omvang van die beurs word bepaal deur die sukses van die student en ook die studierigting.
  • Die Trust kan in spesiale gevalle ook aanvullende lenings aan studente toestaan.