Go to Top

Riglyne vir aansoeke

  • Die Trust gee beurse vir studente uit die vissersgemeenskap van Waenhuiskrans.
  • Enige voornemende student wat in Waenhuiskrans woon kan aansoek doen.