Go to Top

Meer oor die Studiebeurse

 

 

 

Ilze Baatjies (foto) is 'n lid van die kommittee van vrywilligers wat die beursprogram van die Trust bestuur. Ilze het tevore met steun van die Trust haar onderwysgraad met onderskeiding geslaag. Sy gee klas in Rekenaargesteunde Tegnologie by Albert Muyburg Sekondêr in Bredasdorp. Die ander lede van die kommittee is Moija van Zyl en Lizelle Vos.

Studente uit Waenhuiskrans het in die afgelope jare uitsonderlik presteer.

Sedert 2006 het meer as 70 studente van Waenhuiskrans met studiebeurse van die Trust studeer.

Onder dié groep is daar vandag 'n mediese dokter, ingenieurs, rekenkundiges, prokureurs, onderwysers, maatskaplike werkers en ‘n stadsbeplanner. Ook elektrisiëns, loodgieters, sweisers, verpleërs, rekenaartechnici, programmeerders, kantoorassistente en ’n verskeidenheid van beroepe in sport, kos, gasvryheid en toerisme.

In 2004, toe die Trust begin het om studente uit die vissersgemeenskap te help om verder te studeer, was daar net drie studente. Vyf jaar later, in 2009, was daar vir die eerste keer meer as tien studente. Teen 2013, met veel meer leerlinge en ook ouer mense uit die gemeenskap wat die waarde van studie besef, was daar meer as twintig studente. Vyf jaar later, in 2019, was daar meer as veertig.

Onder die eerste studente wat in 2004 en 2005 studeer het, was die slaagsyfer minder as 60%. Soos wat die getal studente toegeneem het, het ook die slaagsyfer verbeter. Sedert 2013 was die slaagsyfer elke jaar meer as 90%. Die getal studente wat gou na afloop van hul studie begin werk styg ook elke jaar.

Statistiek oor naskoolse kwalifikasies is moeilik te verkry. Die beskikbare inligting wys egter dat die aantal naskoolse studente per duisend inwoners in Waenhuiskrans aan die onderste punt van die spektrum van tersiere kwalifikasies val. Vandag is dit hoër as die gemiddeld vir plattelandse dorpe in die Wes-Kaap.

Sedert 2004 het die Trust beursgeld van meer as R3 miljoen aan studente toegeken. 

Die Trust het nie toegang tot ’n groot beleggingsfonds vir die toeken van beurse nie. Die beursgeld is meestal met behulp van skenkings deur ’n klein groepie huiseienaars in Waenhuiskrans byeen gebring. Die afgelope twee jaar steun ook Arniston Wines en die Belgiese winkelgroep Delhaize die Trust se studieprojek.

Om meer te lees oor die Arniston Gemeenskapsontwikkeling Trust, gaan na ons Facebook bladsy.

Beursaansoeke vir 2019 is nou GESLUIT.  Maar as jy wil navraag doen en meer inligting verlang kan jy vir ons n e-pos stuur by arnistonbursaries@gmail.com.