Go to Top

Ontwerp en Bou van Vishuis

Vishuis_Designing_1Die argitek Martin Kruger van KrugerRoos Argitekte in Kaapstad het die bouplanne vir Vishuis ontwerp.

 Vishuis_Designing_3

Vishuis_Designing_2