Go to Top

Vissersunie (Waenhuiskrantz Visserman Unie)

Die Waenhuiskrantz Visserman Unie (WAVU) bestuur die vissersdorp Kassiesbaai, deel van die verklaarde Waenhuiskrans Kulturele Landskap, 'n Graad I verklaarde landskap.

Die gerestoureerde Vissersunie saal.

Die gerestoureerde Vissersunie saal.

Vissersuniesaal_2

Die Vissersunie het in 1937 die titelakte vir die grond waarop Kassiesbaai gevestig is namens die gemeenskap oorgeneem. Die Vissersunie word bestuur deur 'n komitee wat vir 'n tydperk van drie jaar verkies word. Die huidige voorsitter is Tony Murtz. Die res van die komitee is:  Rovina Europa, Adelaide Samery, Eveline Johannes, Daniel Daniels, Quinton Swart, Justin Swart, Colleen Murtz, Vivian Lawrence en Eksteen Lawrence.