Go to Top

Vissersunie (Waenhuiskrantz Visserman Unie)

Die Waenhuiskrantz Visserman Unie (WAVU) bestuur die vissersdorp Kassiesbaai, die kern van die Waenhuiskrans Kulturele Landskap, 'n Graad I verklaarde landskap.

Die gerestoureerde Vissersunie saal.

Die gerestoureerde Vissersunie saal.

Vissersuniesaal_2

Sedert 1937 hou die Unie namens die gemeenskap die titelakte vir die grond waarop Kassiesbaai gevestig is. Die Unie besit die grond, en ken persele toe waarop lede van die gemeenskap huise kan bou.  Die Unie is verantwoordelik vir belasting en die koste van dienste wat deur die plaaslike owerhede verskaf word.  Die Unie verhaal dié en ander uitgawes van sy lede.  Die uitvoerende kommitee van die Unie word elke drie jaar verkies. Die huidige voorsitter is Tony Murtz. Ander lede van die komitee is:  Rovina Europa, Adelaide Samery, Eveline Johannes, Daniel Daniels, Quinton Swart, Justin Swart, Colleen Murtz, Vivian Lawrence en Eksteen Lawrence.