Go to Top

Help ons vissersgemeenskap

Arniston / Waenhuiskrans behoort spesiaal in ag geneem te word in die toekenning van vislisensies. Die redes is die volgende:

  • Waenhuiskrans se vissers leef van die see. Daar is min werksgeleenthede as die vissers nie meer van die see kan lewe nie.
  • Die vislisensies wat toegeken word, is nie genoeg vir die gemeenskap om te oorlewe nie.
  • Die vissers het nie 'n behoorlike hawe wat goed deur die owerhede ondersteun word nie. Dit is dikwels baie moeilik om bote in die see te kry. Ondanks herhaalde versoeke en motiverings en selfs beloftes van ministers is die omstandighede nog nie soos wat dit kan wees nie.
  • Die vissersgemeenskap van veral Arniston / Waenhuiskrans het in die verlede 'n belangrike gedeelte van die viswaters binne hul bereik afgestaan aan die seenatuurreservaat wat aan De Hoop grens, terwyl die bedrywighede van die toetsmissielterrein ook beteken dat die vissers op ander dae, wanneer missiele getoets word, nie toegang tot die see daar het nie.
  • Die vissersgemeenskap van Waenhuiskrans behoort 'n aandeel te he in die bestuur van hul hawe en in die bestuur van regte van die see by die dorp. Die gemeenskap se lewe uit die see moet op spesiale maniere as 'n unieke erfenis bestuur word.