Go to Top

Restorasie van die bestaande Vissersuniesaal

Die Vissersuniesaal is in 1938 gebou en het oor die jare algaande agteruit gegaan. Skade aan die mure deur water en waterdamp moet herstel word. Wanneer die saal gerestoureer is, sal dit saam met Vishuis dien as ’n opleidingsentrum, hulpbron en aanleg om inkomste te genereer.

Die Vissersuniesaal. Foto deur Shelley Christians.