Go to Top

Skenk

Skenkings om die Vissersunie te help om die historiese vissersdorp in stand te hou en te bewaar kan inbetaal word by:

  • ABSA Bank
  • Tak: Bredasdorp
  • Tjekrekeningnommer: 178 095 0001

Verwittig asseblief vir Vivian Lourens (072 633 1894 | vivianlourens@yahoo.com) wanneer u 'n bydrae maak.