Skenk

Indien u graag vir ons wil help met ‘n donasie kan u ‘n direkte kontantbetaling maak na ons bankrekening.

  • Rekeninghouer: Die Waenhuiskrans / Arniston Gemeenskapsontwikkelingstrust
  • Bank: Absa (spaarrekening)
  • Rekeningnommer: 933 087 1403

Vir ‘n verwysing, stuur asseblief ‘n e-pos na lizellevos@gmail.co.za

Vir meer inligting kan u eninge van ons trustees skakel KLIK HIER.