Hawe & Toegang tot die See

Bewaringsbewuste mense het voorgestel dat beter wetgewing vir die benutting van seebronne die vissersgemeenskap van Waenhuiskrans kan help.

Waenhuiskrans is ver van nywerheidsontwikkeling en ander werksgeleenthede. Die beste alternatiewe inkomste vir die toekoms is toerisme. Dit beteken dat die historiese erfenis en die ekologiese uniekheid van die omgewing beskerm moet word, op ‘n wyse wat die vissersgemeenskap bevoordeel. In die wetgewing moet daar dus voorsiening wees dat ‘n gemeenskap soos Waenhuiskrans toegang het tot ‘n geproklameerde seereservaat, waarin die vissers met kleiner bote volgens spesiale reëls kan visvang. Sulke reservate is al met sukses gevestig elders in die wêreld, waar die plaaslike gemeenskap en die nasionale owerhede gesamentlik die reservaat bestuur. Die plaaslike gemeenskap moet dus toegang tot ‘n spesiale eie reservaat kry. Vissers kan dan kies of hulle met kleiner bote in die plaaslike reservaat wil visvang en of hulle in groter bote dieper die see in onder bestaande wetgewing hulle lisensieregte wil uitoefen. Dit veronderstel dat die plaaslike gemeenskap medeseggenskap in die bestuur van die hawe moet hê.

Waenhuiskrans se vissersgemeenskap moet met spesiale reelings bygestaan word, sodat hul in ‘n belangrike mate as ‘n vissersgemeenskap voort kan bestaan, met die hawe en die omgewing rondom die hawe as die natuurlike hart van die dorp.

Klik om te lees en af te laai: