Munisipale Sake

Ruimtelike Ontwikkelingsplan

– Analitiese Oorsig van Ruimtelike Ontwikkelingsplan

– Voorlopige ruimtelike ontwikkelingsplan

– Kommentaar namens Waenhuiskrans / Arniston Belastingbetalersvereniging

– Kennisgewing van voorneme om die Kaap Algulhas ruimtelike ontwikkelingsraamwerk op te stel